[Hoang Liên + Cp của Anh Hoa Yêu] Cầu duyên

Trans: Bông đi chơi vắng nhà
Edit: Gián đẹp trai ngầu lòi hiền lành tốt bụng…tỉnh lược n từ
Link SSR: https://goo.gl/RcpTgr
Artist: 盆栽君
Source: https://goo.gl/XEpyn1
Dou up có sự cho phép của artist. Vui lòng không repost. Click link và like/ share/ comment để ủng hộ artist. Cảm ơn.

Continue reading “[Hoang Liên + Cp của Anh Hoa Yêu] Cầu duyên”

Advertisements

[Hoang Liên] Đừng kể nữa

Trans: Bông đi chơi vắng nhà
Edit: Gián đẹp trai ngầu lòi hiền lành tốt bụng…tỉnh lược n từ
Link SSR: https://goo.gl/RcpTgr
Artist: 盆栽君
Source: https://goo.gl/XEpyn1
Dou up có sự cho phép của artist. Vui lòng không repost. Click link và like/ share/ comment để ủng hộ artist. Cảm ơn.

Continue reading “[Hoang Liên] Đừng kể nữa”